Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Využití tepelných čerpadel

Využití tepelných čerpadel

Venkovní tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla

12. 12. 2011, 11:56

V dnešní době, kdy každoroční zvyšování cen energií nás nenechává spát, se snažíme promyslet nejvíce výhodný způsob vytápění našich příbytků. Každý kdo chce bydlet, musí nutně vyřešit problém s vytápěním svého domu.

Inteligentní vytápění rodinných domů

Zcela rozčarováni bychom zůstali po prvním vyúčtování za elektrické přímotopy, které patří k ekonomicky nejhorším zdrojům tepla. Naopak daleko nižší provozní náklady na vytápění mají tepelná čerpadla, u kterých ale musíme počítat s vyšší počáteční finanční investicí. Návratnost těchto technologií typu vzduch-voda se odhaduje přibližně na 5-6 let provozu díky započítaným finančním benefitům z programu „Zelená úsporám“.

Pro představu uvedeme rodinný dům s vytápěnou plochou 160 m2 o tepelné ztrátě 12,8 kW při minimální výpočtové teplotě –12 C°. Porovnáme-li provozní náklady na vytápění přímotopy a tepelného čerpadla, dostaneme se na 2/3 úsporu, tzv. náklady na vytápění přímotopy vyjde majitele objektu na cca 70 000 Kč/rok, kdežto vytápění tepelným čerpadlem na cca 24 000 Kč/rok.

V případě realizace tepelného čerpadla si musíme položit základní otázku, z čeho chceme čerpat energii, zda ze vzduchu či ze země. Není jednoduché určit, který z těchto dvou energetických potenciálů je jednoznačně výhodnější. Pro výběr toho nejvhodnějšího TČ hraje roli celá řada faktorů, které musí investor pečlivě promyslet, např. cena, efektivita, dále musí zvážit možnosti instalace především lokalitu, velikost pozemku atd.

Firmy většinou nabízí oba zmíněné typy TČ, tzv. typ vzduch-voda nebo země-voda. U druhého typu máme na výběr, zda chceme položit zemní kolektory, nebo chceme provést hlubinný vrt. Návrh výkonu tepelného čerpadla se provádí obdobně jako jiný zdroj tepla – podle tepelné ztráty objektu. Pro zajištění tepelné pohody v objektu nesmíme zapomenout správně navrhnout bivalentní zdroj, který vypomáhá TČ topit ve dnech s extrémně nízkou venkovní teplotou, zvláště je důležitý pro typ vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo se stává favoritem ve vytápění a v úsporách energií. I s ohledem na ekologický dopad může být majitel spokojený, protože tepelné čerpadlo neprodukuje CO2 a množství CO2, které vypustí elektrárna, je daleko nižší, než bychom vyprodukovali jiným způsobem vytápění.

Předním odborníkem na tepelná čerpadla je například firma TERMO KOMFORT, která je schopná navrhnout celý kompletní systém a díky celé řadě partnerských firem, které jsou řádně proškoleny, pak tepelná čerpadla namontovat. Dokonce nebudete ani potřebovat tužku a papír k tomu, abyste si nechali tepelné čerpadlo ušít na míru svému bydlení. Stačí navštívit stránky a vyplnit elektronický dotazník.

Zobrazení: 106725 Hodnocení:


diskuze
Počet komentářů: 36